On Page optimeringen är den synliga delen av SEO´n.

Låt oss ta hand om er On Page SEO och sökmotoroptimering för att uppnå era mål.

Vad är On Page optimering?

On Page optimeringen - En av Sökmotoroptimeringens 3 huvudområden.
On Page optimeringen - En av sökoptimeringens 3 huvudområden.

On-Page optimering eller Onsite SEO som det också kallas för, är sökmotoroptimeringsarbetet som sker på din webbplats och som även bidrar mycket till att din hemsida är relevant till ämnet.

On-Page arbetet består av den innehållsmässiga delen i form av text, bild och annan media som exv. video och som syns på själva hemsidan. On Page SEO består även av en del som består av kodning på hemsidan (som inte är direkt synlig) och kallas även för teknisk SEO

 

I huvudsak kan man säga att Google algoritmerna rankar en hemsida utifrån kända faktorer som SEO-branschen delar upp i tre huvudsakliga delar:

 1. On-page optimering
 2. Off Page optimering
 3. Teknisk SEO

Denna optimeringsprocess är den som i slutändan ger dig ny och mer trafik till din hemsida.

Off page optimeringen handlar i huvudsak om externa impulser som kommer utifrån, främst från sociala medier samt från olika texters inlänkningar (baklänkar) mot hemsidan. Off Page optimering är ett helt annat tänk och en annan process än vad On Page optimeringen är.

Teknisk SEO handlar om alla delar av SEO som inte handlar om Onpage eller Off page optimering. Här pratar vi huvudsak om strukturerad data (även kallad structured data), site Speed och Responsiv Webdesign (Mobile Responsiveness).

Varför är On-Page optimering viktig?

On Page optimering Wordcloud
Varför behövs ON Page optimering?

On-page optimeringen är viktig för att kunna ge Google så bra förutsättningar som möjligt för att kunna avläsa din hemsida samt för att kunna ge dina besökare och kunder så bra värde som möjligt när de besöker din sajt. 

 

Onsite SEO optimerar din sida både för det mänskliga ögat och för Sökmotorerna.

Arbetet med On-page  optimeringen  kallas “On-Page”  av den enkla anledningen att man kan se de förändringar som görs på webbsidan av gemene man medans Off Page optimeringen och den tekniska SEO´n inte är de synliga delarna av sökmotoroptimeringen.

För att lyckas med din On-Page optimering så är det viktigt att den görs så noggrant och metodiskt som möjligt för att  få med  alla viktiga delar av den.  Detta hjälper vi gärna till med på Northbound SEO.

On Page Optimering - En investering för framtiden.

Om man ska dela upp sökmotoroptimering i några huvudsakliga delar så pratar man givetvis först och främst om On Page SEO och Off Page SEO, det vill säga sökmotoroptimering arbete som sker på hemsidan och utanför hemsidan. Det finns även tekniskt SEO men det pratar vi lite om i senare avsnitt).

Genom On-Page Optimeringen kan du hjälpa hemsidan att:

 • Ranka högre på sökmotorerna, 
 • Generera mer trafik till hemsidan samt 
 • Konvertera fler besökare till köpande kunder.

Genom On Page arbetet definierar du vilka ämnen och mål som varje sida ska ha. 

Du får även bestämma vilken målgrupp du ska vända dig till för varje sida som du producerar på hemsidan.

On Page SEO kan delas in i tre huvudkategorier

Man kan säga att On Page SEO faller under 3 huvudkategorier som handlar om:

 1. Den Innehållsmässiga delen
 2. Kodningsdelen samt
 3. Den strukturella delen (arkitekturen).
Tre delar av On Page SEO

Kvalitativt Innehåll.

I den innehållsmässiga delen fokuserar vi främst på att skapa bra kvalitet på innehållet som i sin tur även helst ska ge besökaren ett bra värde på sitt besök på hemsidan. Här försöker vi också göra innehållet så tydligt som möjligt för Google så att sökmotorn ska kunna förstå att hemsidan ger bra värde. Därför är det viktigt att innehållet håller en god kvalitet och bra relevans till ämnet (som sidan handlar om).

För att kunna skapa och uppnå en innehållsmässig kvalitet med en bra relevans, så är därför förarbetet med sökmotoroptimeringens sökordsanalys och dess tillhörande konkurrentanalys viktiga nyckelfaktorer, vilket vi även har pratat om här.

Sökordsanalysen kan man göra på olika sätt men de flesta använder sig av olika online-verktyg för detta. Vissa av de är gratis men de flesta kostar tyvärr och kan vara lite krångliga förstå till en början. 

Några exempel på verktyg för Keyword research som kan använda är följande:

Textens innehåll formas av Search Intent

En del av innehållsanalysen och som ofta glöms bort av gemene man (som bygger hemsidor) handlar om besökarens ”Search intent”. Här måste man se till  anpassa texterna efter vem du vill nå på hemsidorna. 

Här måste frågan ställas i första hand:

 1. Om besökaren söker efter information om ämnet (=Awareness Stage)
 2. Om besökaren överväger ett köp av en produkt eller tjänst (=Consideration Stage)
 3. Eller om besökaren redan är i köp-mode, dvs redan har bestämt sig för att köpa men kanske inte vet riktigt var eller exakt vilken tjänst/produkt det ska bli. (=Decision Stage).

Sökintentionen hos besökaren kan med andra ord vara lite olika beroende på i vilken del av köpprocessen som besökaren befinner sig i och därmed är det viktigt att anpassa sina sidors innehåll efter besökarens köpresa (Buyer´s Journey). Därför är det avgörande att veta till vilken målgrupp och i vilken köpmode målgruppen är som du ska skapa en hemsida för.

Här pratar man ofta om de tre köparstadierna Awareness, Consideration & Decision.

Utifrån dessa köparstadier skapar man oftast innehåll därefter i olika former:

Awareness Bloggposter, Videor & hemsidor

Consideration Köpguider, Case studies, Ämnessidor

Decision Produktdemos, Jämfsidor, Produktsidor, Prissidor, Kontaktsidor 

När man har koll på både sökorden och Search Intent´en, så kan man börja titta närmare på hur man författar innehållet på sidan på bästa sätt. Här finns det en hel uppsjö med tekniker och vetenskaper om ämnet. 

Titlarna på respektive sida

Titlarna på webbsidorna (Title tags) är mycket viktiga i SEO-arbetet, då de visar Google hur strukturen på hemsidan ser ut. Därför är det nästan avgörande att se till att dina primära sökord finns med i sidtitlarna på ett så naturligt sätt som möjlig.

 

Några tips på hur man på bästa sätt författar en sidtitel enligt Googles alla regler:

 

 • Håll Title Tag´ens längd mellan 60-70 tecken.
 • Spamma inte sidtiteln med en massa sökord efter varandra (Du kan då bli straffad av Google = Inte bra!)
 • Title Taggen måste vara relevant till den aktuella sidan.
 • Använd inte stora bokstäver rakt igenom.
 • Använd ditt företagsnamn eller produktnamn i slutet av titeln.

 

Rubrikerna

Rubrikerna på sidorna är även de minst lika viktiga ur SEO-hänseende. Rubrikerna skapar skelettet för innehållet och skapar både ordning och struktur på sidorna. De skapar grunden och möjligheten för både läsaren och sökmotorn att förstå vad sidorna handlar om på ett effektivt sätt.

 

Rubrikerna delas upp i olika viktighetsgrader och benämns därför som H1, H2, H3 osv. utifrån vikt. Därför är det rent logiskt att man med andra ord väger de viktigaste sökorden och ser till att de finns med i de första och viktigaste rubrikerna på sidan (H1, H2 osv).

Meta beskrivningarna (Meta Descriptions)

Meta beskrivningarna kan man beskriva som små sammanfattningar av hemsidan och det är de som syns i den underliggande texten under rubriken i sökresultatet på Google.

På senare tid har Google börja författa dessa texter själv med varierande resultat, vilket tyder på att vi troligtvis inte kommer att behöva visa författandet av denna text samma kärlek i framtiden. Dock är det fortfarande en relativt viktig del av SEO arbetet och en faktor som många anser fortfarande är viktig för synligheten i sökresultatet.

Några viktiga punkter som man kan tänka på när man författar meta texter:

 • Håll Meta beskrivningarna under 160 tecken.
 • Se till att hela sökordet eller sökfrasen kommer med i metatexten.
 • Använd en övertygande text
 • Undvik alfanumeriska tecken metatexten

Bildernas ALT-Text

Alt-texten i bilderna talar om för sökmotorerna vad de handlar om.   Detta är viktigt eftersom Google även har ett bild index som presenteras i varje Google resultat men även i sin egna kategori under Bilder i resultatlistan.

 

Detta innebär att Googles besökare även kan upptäcka din hemsida genom bilderna som du publicerar på hemsidan.  Därför är det viktigt att lägga till Alt-texten i dina bilder så att de får så bra möjlighet som möjligt att synas i Googles bildindex och därmed även i Google resultaten.

 

Några punkter att tänka på gällande ALT Texten:

 

 • Se till att allt texten är är beskrivande och specifik.
 •  Se till att texten är är relevant i kontext till innehållet på sidan.
 •  Se till att hålla texten kortare än 125 tecken.
 •  Använd Sökorden sparsamt.

 

Strukturerad Markup

Strukturerad Markup eller som det egentligen heter Structured Data Markup handlar om att strukturera upp din hemsidas källkod för att göra det enklare för Google att förstå och finna dom viktiga elementen i ditt innehåll på hemsidan.

Inom SEO branschen kallar vi även denna teknik för strukturerad markup eller mer välkänt “Schema Markup”.

Resultatet av Schema Markup ser du i i Googles Featured featured Snippets, Knowledge Panels och andra innehålls Features när du du söker på någonting på Google. 

Denna funktion med “Schema Markup” syns även i den koncisa och specifika information som man ser när man delar Innehållet av din hemsida på sociala medier.

Så även om Schema Markup egentligen är mer teknisk SEO, så blir den väldigt relevant för ON Page optimeringen då en  bra Schema Markup genererar bättre On-Page Experience för sina besökare. Därför känns det relevant att även här ta upp den delen under On Page SEO-delen.

Sidornas navigering & URL-adresser

Sidornas webbadresser, men som vi även kallar för sidornas URL, bör vara enkla att läsa och förstå både för själva läsaren men också för Sökmotorerna. 

 

De ska också så vara tydliga rent hierarkiskt dvs strukturen på hemsidan ska vara konsistent och tydlig mellan huvudstruktur och underliggande sidor som exv. bloggar och andra typer av interna sidor.

 

 Därför är det väsentligt att man ger hemsidesadresserna sina rätta sidoadresser men även att man kategoriserar sina url-adresser efter kategorier och ämnen på rätt sätt och i rätt ordning. Detta gäller även i huvudmenyerna.

Risken är annars att hemsidan lätt blir svåröverskådlig och svårnavigerad för både besökare och sökmotor. Detta kommer inte kommer gagna hemsidans placeringar på Google. 

 

Här är några punkter på vad man kan tänka på gällande SEO vänliga URL adresser:

 

 • Ta bort onödiga ord i url:en.
 •  använd endast en eller två sökord.
 •  använd https om möjligt.

Intern länkning (Internal Linking)

Internal linking eller på svenska den interna länkningen använder man för att länka mellan sidorna på hemsidan. Den tekniken används främst för att att behålla besökarna längre på hemsidorna  och för att navigera besökarna till rätt innehåll på ett enkelt sätt. 

 

Med rätt innehåll och rätt intern länkning på hemsidorna så resulterar det i längre vistelse för besökaren på hemsidan och det resulterar väldigt troligt i att Google värderar din hemsida som mer värdefull. Dvs ju längre besökaren stannar på din hemsida desto mindre blir Bounce rate´n på hemsidan, vilket vit tror är en faktor som gagnar placeringen för hemsidan.

Mobile Responsiveness (Mobil Webb Design)

Under de senaste åren har Google favoriserat mobil webbdesign som även kallas mobile responsiveness. Det betyder att hemsidor som är optimerade för det mobila gränssnittet favoriseras på Google. Därför är det även viktigt att ha designat sin hemsida till fördel för det mobila gränssnittet. En annan fördel är även att det mobila gränsnittet är snabbare än desktop-gränsnittet.

I det här sammanhanget är det även viktigt att tänka på vilket webbhotell eller webbserver man har sin hemsida på då det kan variera ganska mycket på hur snabb hemsidan är då den laddas när en besökare vill nå din hemsida. 

Det är ett faktum att den mobila besökaren blir viktigare och viktigare för den lokala synligheten (Lokala SEO´n) och gör därför att hemsidan måste vara väl optimerad för mobil användning och därmed vara snabbladdande. Annars finns risken att många företag eller verksamheter i realtid kan förlora eller missa potentiella kunder som ofta finns rent fysiskt i företagens närhet i realtid.

Ett tips på hur man kan kontrollera hur bra ens hemsida är för den mobila besökaren är att gå in på Googles Mobile Friendly testing tool:

Google’s Mobile-Friendly Testing tool

Om du får ett dåligt procenttal på det testet så kan det vara av godo att gå in och ta kontakt med  en webbyrå som både jobbar med SEO och web design, då båda delarna kan behövas arbetas på för att uppnå ett bättre resultat i sökmotorresultaten. Detta kan även vara avgörande för besökaren då kunden väl står i närheten av din verksamhet på lokal nivå.

Site Speed - Den snabbladdande hemsidan

Snabbheten på hemsidan är avgörande för att besökaren överhuvudtaget ska ge hemsidan en chans. Genomsnittsbesökaren ger enligt statisitken en hemsida cirka 1,7 sekunder  på sig att ladda innan besökaren går vidare till en annan sida. Det innebär att det är av yttersta vikt att hemsidan laddar snabbt,  Oavsett om det är på en dator eller på mobilen. 

 

Så förutom att att det är viktigt att hemsidan laddar snabbt så är det även en faktor  som många gånger avgör hur lång tid besökaren spenderar på hemsidan och därmed en faktor som Google väger när  den rankar hemsidan i resultaten.

 

Site Speed är egentligen teknisk SEO men man kan ändå se det som en del av On-Page SEO´n men även en del av del lokala sökmotoroptimeringen, då det påverkar besökarens upplevelse av hemsidan.

En liten checklista om ON Page SEO att starta med.

Så nu när vi har gått igenom de viktigaste delarna av on page SEO kan vi sammanfatta on-page optimering en med nedanstående lista på viktiga delar att tänka på vid en SEO optimering:

 • Se till att hemsidan indexeras av Google genom Google Search Console.
 • Gör en SEO Audit (SEO Analys) för att få koll på hemsidans struktur.
 • Uppdatera och optimera dina webbadresser, Sidotitlar och Meta beskrivningar.
 • Se till att huvudsökord/fokus-sökord finns i respektive sido-URL.
 • Se till att ditt sökord dyker upp i texterna på ett naturligt sätt och med bra spridning.
 • Se till sätta spårning på sidorna så att ni kan följa sidornas performance.
 • Spamma inte sidorna med relevanta sökord, utan försök få in de naturligt i texterna.
 • Se till att inkludera värdefulla erbjudanden på varje sida.
 • Var noga med att definiera din målgrupp.
 • Planera dina sidotitlar noga innan du implementerar några ändringar.
 • Lägg till korta och unika Meta beskrivningar för varje sida som du vill ska synas i resultaten.
 • Utvärdera och ändra sido-innehållet efter behov och utifrån konkurrens som finns kring respektive innehåll.
 • Inkludera visuellt innehåll på varje sida.
 • Optimera ditt visuella innehåll.
 • Lägg till interna länkar efter innehåll, relevans till närliggande teman samt efter navigeringsvänlighet.
 • Lägg till externa länkar till relevant innehåll eller kontextuellt närliggande källor.
 • Konverteringsoptimera dina sidor.

 

Djupare läsning om On Page SEO

Om du vill läsa mer om On Page SEO så kan du med fördel klicka dig vidare följande pålitliga SEO-källor på nätet::

Search Engine Journal (The Complete Guide to On-Page SEO)  eller varför inte Ahref´s On-Page SEO: Complete Beginner´s Guide