Starta din Sökoptimering med en gratis SEO Analys

Beställ din SEO Analys helt gratis via oss och få en grundlig genomgång av vad ni behöver sökoptimera på er hemsida för att börja konkurrera om kunderna online redan idag.

Sökmotoroptimering är det effektiva sättet att växa på Google.

  • Vill du synas på Google?  
  • Vill du konkurrera om kunderna online? 
  • Vill du konvertera dina digitala besökare till riktiga köpande kunder?

Om ert svar är ett ett tydligt JA på de frågorna, så har ni är ni välkomna att kontakta oss.

Vi vet hur och vad som behöver göras för att skapa väg för ert företags framgång på den digitala arenan.

Hemsida utan sökoptimering gör er osynlig.

Nästan alla som planerar att köpa en tjänst eller en produkt börjar med att först titta på internet innan de handlar. Bara i Sverige genomförs idag cirka 45 miljoner sökningar varje dag på Google. 

Även om en del hittar sina inköp via google-annonser (Google Ads), så klickar nästan 80 % av alla potentiella kunder in på länkar som har genererats via Googles organiska sökresultat.

Därför är SEO arbetet med sökmotoroptimering mycket viktigt idag för alla företag och organisationer som vill hamna i toppresultaten på Google.

På Northbound SEO arbetar vi med effektiva lösningar för att förbättra  och strukturera upp er sökoptimering och SEO strategi för att nå  topplaceringarna i sökresultaten på nätet

 

Professionell Sökmotoroptimering är den snabba vägen till nya kunder

De flesta företag har insett att den digitala närvaron på internet är avgörande och att  tillgängligheten online är en nyckelfaktor för de faktiska kundköpen både i de fysiska butikerna och på nätet.

Tyvärr räcker inte endast den blotta digitala närvaron på nätet via hemsidor längre idag, utan att ett kontinuerligt och välplanerat arbete genomförs som mer eller mindre måste rätta sig efter Googles regler och användarpolicies, dvs. Googles algoritmer.

Därför hamnar de flesta företags hemsidor i skymundan med tiden då de inte underhålls och sökmotoroptimeras efter de faktorer som idag anses gälla för att ranka på de stora sökmotorerna.

Professionell sökoptimering
Professionell Sökoptimering är idag nödvändig för framgång på nätet.
Syns ditt företag för sina kunder?
Syns ditt företag för kunderna?

Syns du för dina digitala kunder?

Är du en av de företag som dyker upp bland toppresultaten på Google när dina potentiella kunder söker efter dina produkter eller tjänster? 

 

Om inte, Låt oss då hjälpa dig ta fram en effektiv och strukturerad SEO strategi för er sökmotoroptimering, så att ni börjar synas för dem sökord som ger er de kunder som ni vill nå..

Hur fungerar sökoptimering egentligen?

Sökoptimering kan man dela upp i 5 st olika delar.

1. SEO Analys(Website Audit)

2. Sökordsanalys.

3. Konkurrentanalys.

4. On Page Optimering.

5. Off Page Optimering.

Hur fungerar SEO?
SEO Analys
SEO Analysen identifierar viktiga SEO faktorer för ranking

Starta din SEO med en Gratis SEO Analys

Allt samarbete med våra kunder startar med en SEO Analys, där vi går igenom kundens hemsida och berättar vad vi kommit fram till genom vår webbsajt analys. 

I vår SEO Analys tittar vi de på 100 viktigaste faktorerna som  påverkar hemsidans positioner på Google. På detta sätt kan ni som kunder  lätt få en översikt på vad som fattas eller vad som kanske till och med skadar hemsidan.

Har ni frågor eller funderingar så har ni ett ypperligt tillfälle att fråga oss om allt relaterat till sökoptimering.

SEO Analysen (Website Audit) är helt gratis, där inga förbindelser sker förrän vi är överens om nästa steg.

SÖKORDSANALYSEN

Förutom SEO Analysen i den första delen, så är sökordsanalysen den del vi tittar närmare på, bland flera faktorer. I den analysen fokuserar vi främst på dom ord och sökfraser som är relevanta för innehållet och på förståelsen för företagets tjänster och produkter. Förutom att ta fram en sökordsstrategi, så tittar vi även på den data kring sökordsvolymen och sökordskonkurrensen kring de viktiga sökord som ni som företag vill synas för i sökresultaten på sökmotorerna.

HUR FUNGERAR SÖKORDSANALYS?
Gör din Konkurrentanalys rätt
Skaffa dina konkurrensfördelar med Konkurrentanalysen

KONKURRENTANALYSEN

Konkurrentanalysen genomför vi tidigt i SEO cykeln innan vi påbörjar själva sökoptimeringsarbetet. Analysen gör vi för att ta reda på vad våra största konkurrenter gör bra och vad vi behöver göra för att kunna konkurrera och vinna mot de. Vilka sökfraser använder de? Hur mycket innehåll har de på sina hemsidor? Vilka samarbeta de med? Basically, vad är det som de gör och som vi inte lyckats göra bättre?

ON PAGE OPTIMERINGEN

Utifrån, bland annat, dessa faktorer tittar vi vidare på On-Page optimeringen och hemsidans nuvarande innehåll samt hemsidans struktur. Därifrån kan vi utarbeta en  SEO strategi i relation till den konkurrens ni befinner er i på nätet och som vi tror kan passa just ert företag. 

SEO Konkurrentanalys
Utarbeta en rätt On Page Optimering?

OFF PAGE OPTIMERINGEN

Med Off-Page optimering menas främst det arbete som ligger bakom den uppbyggnad av länkar som relateras till företagets hemsida och är även viktig för hur lyckad samt hur relevant hemsidan anses vara för Google och övriga sökmotorer i slutändan.

Off Page Optimering för ökat & rätt digitalt avtryck på nätet

SEO företag arbetar med Digitalt märkesbyggande och Organisk synlighet

För att kunna få en ögonblicksbild över hur sökoptimerad er webbplats är idag och hur den kan förbättras via sökmotoroptimering, så genomför vi alltid en SEO-Analys (SEO Audit). Denna analys ger oss en klar bild av hur sidan ser ut både på tekniska delen, utseendemässiga delen men även på den rent innehållsmässiga delen.

Förutom SEO Analysen så tittar vi även på On Page SEO´n, Off Page SEO´n och i förlängningen även på hur er Branding ser ut på nätet. För att klargöra hur vi arbetar med SEO, så har vi sammanfattat våra huvudsteg i nedanstående text, SEO med Sökoptimering i fyra steg.

Vi arbetar med SEO Sökoptimering i fyra steg.

SEO Analys av hemsidan

I vår SEO Audit analyserar vi er hemsida för att titta närmare på de problem som påverkar hela hemsidan och därmed resulterar i eventuella bestraffningar från sökmotorer som exempelvis Google eller Bing.

Med en grundlig SEO analys av er webbsida så kan vi identifiera de problem som vi har sett med och som med all sannolikhet påverkar er negativt gällande synlighet på sökmotorerna på den digital arenan.

En analys av hemsidan gör vi helt utan förbindelser och gratis för er per telefon eller via en skriftlig sammanfattning av vad vi har sett som har stor potential att förbättra era positioner på Google SERP.

Den andra delen är att implementera och åtgärda de brister och fel som vi har funnit i SEO Analysen. Detta gör vi gärna efter att ha pratat med er, där vi även förklarar vad vi behöver  för att kunna åtgärda steg.

SEO Step 2

Sökoptimering & Innehåll

I steg 2 genomför vi en sökordsanalys av hemsidan samt arbetar fram en plan för hur vi bygger ut hemsidan med innehåll (Content) efter de sökord som ni vill ranka på Google eller andra sökmotorer.

I denna fas arbetar vi mycket med hur vi bygger ut, optimerar det befintliga innehållet samt bygger ut det content som redan finns på hemsidan. Denna fas innefattar i de flesta fall ett större engagemang initialt från klienten i form av att denna behöver engagera sig i vilket innehåll som hemsidan ska innehålla i ren textform.

Vi tittar även på hur vi kan bygga ut hemsidan för att anpassa innehållet efter vad målet kunden har med hemsidan.

Denna fas innefattar den av SEO-arbetet del som tar mest tid och engagemang av båda parter för att lyckas nå ett framgångsrikt resultat, som även kommer att ge resultat i placeringarna på nätet.

SEO Step 3

Implementering

I steg 3 implementerar vi vår förberedda och planerade sökmotoroptimering.

Vi tar reda på hur bra sidorna på hemsidan presterar och rankar för i nuläget (benchmarking) samt samt utför de änringar som vi anser måste göras för att sidorna ska börja klättra på rankingen  och med tiden börja konkurrera med de konkurrenter som ni har på den digitala marknaden.

Här är det viktigt att särskilja på dina fysiska konkurrenter och dina digitala konkurrenter för att säkerställa att man pratar om samma konkurrent- och kundsegment.

SEO Step 4

Branding & Engagement

I den avslutande delen analyserar vi hur vi ska arbeta fram en plan för hur vi ska kunna stärka ditt varumärke (Branding) samt hur vi genom nätverkande och Outreach skapar medvetenhet om er tjänst eller produkt som i förlängningen skapar ett digitalt flöde och avtryck till er hemsida samt förstärker ert varumärke.

Det ökade inflödet av engagerade besökare på hemsidan ett tecken på bra avtryck utanför hemsidan, dvs. ett bra Off Page arbete.

Utan engagemang och varumärkes-medvetenhet så är möjligheten att fånga era potentiella kunder en stor utmaning. Detta är den stora utamningen i dagsläget.

Är du intresserad av vår Sökoptimering?
Kontakta oss om du behöver förbättra din placering på Google