BLI SYNLIG LOKALT MED LOKAL SÖKMOTOROPTIMERING

Vi hjälper dig hitta de bästa positionerna på din lokala marknad med vår effektiva lokala sökoptimering.

Säkra positionerna nära era kunder med god Lokal Sökmotoroptimering.

Nuförtiden googlar de flesta mobilt efter de produkter eller tjänster som de behöver för nuet.

Sökresultaten utgår på flera sätt efter den geografiska & lokala närheten till frågeställarens position. Detta resultat är ingen slump utan en avsikt från Google att försöka presentera de resultat som är mest relevanta, närmast rent geografisk och mest pålitliga för frågeställaren då den är som mest köpberedd.

Därför är lokal sökoptimering en mycket viktig faktor för företagen och dess möjlighet att synas där de köpsugna kunderna finns på den fysiska utomdigitala lokala marknaden.

Vad är lokal sökoptimering?

Lokal sökmotoroptimering kan man säga är den process som resulterar i att en hemsida optimeras för att öka synligheten för de lokala sökresultaten på Google.

Genom den lokala sökmotoroptimeringen, så ökar potentialen till en ökad lokal trafik, bättre Lead-generering och varumärkeskännedom på den geografiskt nära nivån.

Vanliga delar inom lokal SEO är den lokala sökordsanalysen, Google My business-optimeringen (numera även kallad Google Business företagsprofil) samt företagets bredare Off Page avtryck. 

Om man jämför organisk sökmotoroptimering och lokal sökmotoroptimering, så riktar sig den organiska sökoptimeringen mot den nationella eller internationella publiken medan den lokala eller internationella publiken medan den lokala sökoptimeringen riktat sig främst mot den mer begränsade geografiska marknaden som ligger nära den aktuella fysiska adressen för företaget

 

Lokal Sökmotoroptimering

Den lokala sökoptimeringen fokuserar främst på göra företaget synligt på de lokala sökresultaten, som exempelvis Google Maps, Google Local Pack, Apple Maps och diverse omdömesplattformar (som exempelvis, Trustpilot, Reco, Rejta mm).

Vad styr Googles lokala algoritm?

Det lokala sökresultatet.

Hur du lyckas med att uppfylla de tre faktorerna kommer visa sig i de lokala sökresultaten på  Google och hur synlig du blir där via de lokala organiska resultaten samt på sökresultaten på Google Maps.

Det organiska sökresultatet

Googles organiska sökresultat.

Det lokala resultatet baserar tungt på användarens geografiska närhet och vilka enheter som finns i där i dess närhet.

Lokala sökresultatet på Google Maps

Sökresultaten på Google Maps

Resultaten i Google Maps visas näst överst i sökresultaten och motsvarar de mest relevanta sökresultat för de lokala företagen.

Varför behöver man lokal Sökmotoroptimering?

Så varför skulle då lokal sökoptimering vara en bra idé? Behöver man verkligen lokal SEO?

Svaret är givetvis upp till varje företag att avgöra men utifrån statistiken skulle man kunna konstatera att den behövs väldigt väl och är en mycket viktig del för många företag.

Huruvida man vill hyra in  en professionell SEO-konsult eller SEO Byrå alternativt vill lösa sin SEO expertis inhouse inom lokal sökoptimering är det enskilda företagets ensak att avgöra. Men Lokal sökmotoroptimering är en väsentligt del av marknadsföringen idag.

50% av de organiska sökningarna är lokala.

Lokal söktrafik
Stor andel lokala resultat i Googles söktrafik.

Om man tittar på den organiska sökordstatistiken, så består nästan hälften av alla sökningar på Google av lokala sökningar, dvs. av sökord som även innehåller ett geografisk tilläggsord.

Exv. hårfrisör + Stockholm

Visste ni även att ca. 29% av alla lokala sökningar även innehåller kartresultat?

Det innebär att nästan 30% av alla sökningar innehåller en möjlighet för ert företag att synas i kartresultaten som potentiell leverantör till era kunders konsumtionsefterfrågan.

Där borde  har ni svaret på frågan: 

Har ni råd att inte synas i de lokala resultaten? Svaret borde vara rungande:  Nej!

Googles egna statistik visar att ca. 79% av alla mobila sökningar som görs under en dag resulterar i att dessa sökningar konverteras i ett fysiskt köp i butiken eller i en digitalt konvertering dvs. i ett digitalt köp i den butiken som eftersökts efter under samma dag.

Så, ja, den lokala sökoptimering vara en exklusivt prioritering och en självklarhet för varje företag som vill sälja och marknadsföra sig lokalt mot sina kunder.

Hög konverteringsgrad på lokala sökningarna.

Statistik från Google visar på att en hög konverteringsgrad på de lokala sökningarna. Denna statistik visar på en superstark korrelation mellan mobila/lokala sökningar och faktiska konverteringar. En superstark anledning till att vilja vara synlig och högt upp i Googles ranking i de lokala resultaten på Googles karta och lokala SERP.

Andra viktiga orsaker till att lokal sökoptimering är viktig är även att många av kunderna som de lokala företagen får: 

  • kommer från den geografiska närheten.
  • är längre gångna i köpprocessen än övriga potentiella kunder.
  • använder oftare voice-funktionen via mobilen för att hitta i sina sökningar.

Därför är lokal sökoptimering en god investering för de flesta företag och dessutom i det långa loppet den billigaste investerade trafiken som företaget kan få, då trafiken (efter den genomförda sökoptimeringen) både är gratis och högrelevant.

Hur genomför man en lokal sökmotoroptimering?

Precis som när man genomför en vanlig sökoptimering så genomgör man på liknande sätt en Lokal SEO Analys av hemsidan för att se vilka åtgärder som behövs göras på den lokala sökoptimeringen. I nedanstående avsnitt går igenom kort igenom vilka delar som behöver tas i beaktning vid en lokal SEO-anpassning av er hemsida och Google Business-profil för att börja konkurrera om de lokala topp-positionerna på Google och Google Maps.

Lokal optimering av hemsidan

Har hemsidan anpassats för att synas lokalt på de lokala organiska resultaten?

Har man skapat en sida som speciellt riktar sig mot de lokala kunder eller klienterna?

För att visa både Google och kunden att företaget finns och vänder sig till kunderna på plats i området eller den specifika staden, så behöver innehållet och sidan vända sig till orten, dvs. innehållet på landningssidan behöver lokaliseras för att nå bra positionering i de lokala resultaten på Google. Mer om hur man effektiviserar sin On Page optimering kan ni läsa här.

Lokal hemsida
Den lokala anpassningen spelar roll för de lokala landningsidorna
Optimeringen av Google Business profilen viktig för lokala synligheten.

Optimering av Google Business Profilen (f.d. Google My Business)

Har Google Business-profilen optimerats för att fylla så mycket av sin funktion som möjligt för att få optimal synlighet på Google maps? 

Det är nämligen helt avgörande för företagen att synas och finnas på Google My Business (eller som den nuförtiden har bytt namn till, Google Business Profilen), då de lokala sökresultaten presenteras på Google Maps.  

Alla de viktigaste delarna som en potentiell kund kan önska sig av ett lokalt sökresultat presenteras i denna sektion. Några exempel på detta är. adress, telefonnummer & öppettider.

Lokal sökordsanalys

Har en lokal sökordsanalys genomförts?

Har ni analyserat vilka sökord som är populära i det geografiska området eller orten?

För att kunna ranka i del lokala resultaten och Google Maps, så behövs en lokal sökordsanalys, där man både tittar på vilka sökord som har en söktrafik bakom sig men också vilken branchkategori (eller Google Business-kategori) som företaget tillhör.

Vilken kategori ska till företaget tillhöra? Vilken kategori eller vilka kategorier ska företaget synas för?

Ska det vara för flera kategorier eller är det smart att endast synas för en kategori?

Detta val är något som vara helt avgörande för hur framgångsrikt företaget syns i de lokala resultaten och på Google kartan.

Google Business kategorier
Val av Google Business kategorier samt rätt sökord av stor betydelse

Ska det vara för flera kategorier eller är det smart att endast synas för en kategori?

Detta val är något som vara helt avgörande för hur framgångsrikt företaget syns i de lokala resultaten och på Google kartan.

Mer om sökordsanalysen hittar ni här.

Lokal konkurrentanalys
Vilka styrkor har våra lokala konkurrenter?

Lokal Konkurrentanalys:

Har man tittat närmare på konkurrenterna och analyserat deras styrkor och svagheter?

Vilka konkurrenter finns lokalt på marknaden? Har de något som sticker ut och har de mer relevans, lokal auktoritet eller lokal trovärdighet?

 

Flera faktorer påverkar den lokala synligheten och rankingen på Google lokala resultat och är en process som bör genomföras för att reda ut vad företaget behöva göra för att röna fler framgångar rent lokalt.

Mer information om Konkurrentanalysen hitta ni här.

Vilka behöver egentligen lokal SEO?

De allra flesta företag behöver lokal sökmotoroptimering.

Antingen agerar företaget på en marknad där många av kunderna finns på den lokala orten eller den specifika staden.

Då behöver företaget synas för de kunder som bor i samma stad eller i dess geografiska närhet.

Några exempel på sådana företag kan vara:

Våra lokala frisörsalonger, skomakare, pizzerian på hörnet eller det mysiga caféet på orten.

Eller så agerar företagen på en marknad som är fördelad över stora delar av landet alternativt över hela landet. Där finns i det i de flesta fall även där en marknadsföringsmässigt intresse av synas lokalt eller regionsmässigt för sina kunder genom sina regionskontor eller lokala kontor (filialer).

Exempel på företag som finns på flera orter/regioner eller i hela landet kan vara:

Butikskedjorna ICA, Coop, restaurangskedjorna McDonalds, försäkringsbolagen, våra nationella bevakningsbolag, våra stora begravningsbyrå-kedjor Fonus & Ignis.

Givetvis handlar det främst om att synas för sina potentiella kunder men också för att hålla sina konkurrenter på så hälsosamt avstånd som möjligt, dvs genom att putta ner konkurrenterna från toppositionerna i sökresultaten eller på Google Maps.

Detta gör man enklast genom att ta hjälp av ett professionellt SEO företag som kan optimera din lokala internetmarknadsföring.

Kontakta oss för en närmare diskussion om hur vi på Northbound SEO kan hjälpa dig framåt med din lokala SEO.

Är du intresserad att veta om vår Lokala Sökmotoroptimering?
SEO Analys Bakgrund
Kontakta oss om du behöver förbättra dina lokala sökresultat på Google