KONKURRENTANALYSEN GÖR ER STARKARE

Ge era konkurrenter en match med en grundlig konkurrentanalys och ta fördel av deras styrkor och svagheter.

KNÄCK DINA KONKURRENTER MED EN KONKURRENTANALYS

Precis som vi redan har pratat om inom sökordsanalysen, så är konkurrentanalysen en del av förberedelserna inför On Page optimeringen, som i grunden består av och baseras på sökordsanalysen, konkurrentanalysen samt On Page analysen.

Konkurrentanalysen gör vi för att ta reda på vad våra konkurrenter gör bättre än oss för att lyckas ranka bra på Google sökresultaten (SERP´en). 

Analysen är både en analys av toppkonkurrenternas On Page arbete och textuella innehåll men även en del av vad konkurrenterna har för samarbetspartners online samt vilka källor som de har länkar in mot deras specifika landningssidor.

I kommande avsnitt ska vi förklara lite mer detaljerat om hur man gör en  SEO konkurrentanalys och vad man kan göra för att ge sina konkurrenter en match på nätet gällande de sökord vi vill synas för och konkurrera om.

Vad är en konkurrentanalys?

Konkurrentanalysen kommer traditionellt från klassiska marknadsföringen och verkar som ett verktyg för att identifiera och utvärdera sin konkurrenter inom alla branscher. Analysen har sedan använts för att hitta konkurrensfördelar gentemot dem. Den digitala konkurrentanalysen har flera likheter med den traditionella konkurrentanalysen, särskilt när det gäller att identifiera och utvärdera våra konkurrenters starka och svaga sidor. Så hur gör man en  SEO konkurrentanalys? Här nedan förklarar vi i korta drag hur vi gör en SEO Konkurrentanalys:

Steg 1

Identifiera konkurrenternas primära sökord.

För att identifiera våra största eller närmaste digitala konkurrenter, så behöver vi ta reda på vilka sökord som de har satsat på samt vilka positioner de har på Google.

På detta sätt kan vi tar reda på vilka ord eller fraser som de tycker är viktiga samt vilka ord som har stora sökvolymer på nätet. Sökord med stora sökvolymer indikerar på stort intresse och möjligheter för företaget att synas för så stora kundgrupper som möjligt. Läs mer om sökordsanalys här.

 

Inom konkurrentanalysen har vi även möjlighet att se om våra konkurrenter använder sig att uttryck, fraser eller termer som vi har missat och som kan vara bra att ta med i vårt textinnehåll, då vi skapar eller omformar våra texter till våra specifika landningssidor.

 

En del av denna analys är att göra noggrann Keyword Gap Analysis, dvs. där vi tittar närmare på vilka uttryck, ord eller fraser som vi inte har men som våra konkurrenter använder i sitt innehåll på hemsidorna.

Steg 2

Utvärdera era Konkurrensmöjligheter och vinstmöjligheter.

En annan del av konkurrentanalysen är den mer strategiska delen där vi fokuserar på vilka konkurrensmöjligheter som det finns och vilka sökord eller sökfraser som troligen är mycket svåra att konkurrera om, både ekonomiskt men även vinstmässigt per enhet.

Här är den relevanta frågan huruvida målet med att uppnå topp-placeringar på ett sökord med hög konkurrens är värt gentemot målet med att kanske satsa på sökord som har en något mindre konkurrens men har en högre vinst per enhet men som också är mer nichad eller specifik och därmed kan anses vara en konkurrensmässig möjlighet.

Steg 3

Hur ser era konkurrenters landningssidor ut?

För att kunna avgöra vad våra konkurrenter har och som vi inte har för att tävla om de högsta placeringarna i sökresultaten, så behöver titta lite närmare på deras hemsidor för respektive landningssida som de rankar sina primära sökord för.

För att gör detta behöver analysera respektive sida och titta på alla innehållsmässiga element som de har på sina sidor.

  • Hur ser deras Url´er ut?
  • Vilken titel har de på landningssidan?
  • Vilka rubriker (H1, H2, H3 osv) använder de sig av?
  • Hur mycket text har de på sidorna?
  • Hur ser internlänkningen ut?
  • Vilken media använder de sig av (foton, videos eller annan media)?
  • Använder de sig av något annat unikt innehåll som de kan tänkas gagnas av?
  • Med flera faktorer….
Steg 4

Konkurrenternas Off Page strategier

Den sista delen i konkurrentanalysen är den delen som ligger utanför hemsidans innehåll men som ändå påverkar webbsidan, dvs. de länkarna som länkar in mot hemsidan utifrån (inlänkarna).

För att ta reda på vilka samarbeten som konkurrenterna innehar samt vilka directories eller andra niche-specifika hemsidor som är viktiga att finnas registrerade på, så är det av god nytta att analysera sina konkurrenters Off Page struktur med.

Detta kan man enkelt göra via flera olika analysverktyg, exempelvis, Ahrefs eller Semrush.

Fördelen med att göra en noggrann konkurrentanalys är att man kan få mycket information om sina konkurrenter och vad man inte har i jämförelse med dem.

Därför är konkurrentanalysen en viktig att göra bra, som en del av och samtidigt med On Page analysen.

Steg 5

Uppföljning Konkurrentanalysen & utbyggnad av ert innehåll.

För att knyta ihop ryggsäcken och sammanställa konkurrentanalysen, så är det nyttigt att samla ihop de SEO faktorer som vi har att arbeta på samt vilka konkurrensmässiga möjligheter vi har som vi skulle kunna använda för att bygga ut våra hemsidor för att skapa konkurrens om de produkter eller tjänster som vi vill erbjuda våra kunder.

Denna rapport använder vi tillsammans med sökordsanalysen och SEO Analysen som vi gjort inom ramen för On Page Analysen. Detta kan vi sammanställa till en On Page optimeringsstrategi, som vi sedan kan implementera genom vår SEO optimering. 

Vår analys gås givetvis igenom med våra kunder, där vi diskuterar igenom vår planering och strategi för optimeringsplanen innan Sökmotoroptimeringen kan påbörjas.