EN SEO KONKURRENTANALYS GÖR ER STARKARE

Ge era konkurrenter en match med en grundlig konkurrentanalys och ta fördel av deras styrkor och svagheter.

Knäck dina konkurrenter med en SEO Konkurrentanalys

Precis som vi redan har pratat om inom sökordsanalysen, så är konkurrentanalysen en del av förberedelserna inför On Page optimeringen, som i grunden består av och baseras på sökordsanalysen, konkurrentanalysen samt On Page analysen.

Konkurrentanalysen gör vi för att ta reda på vad våra konkurrenter gör bättre än oss för att lyckas ranka bra på Googles sökresultat (den s.k. SERP´en). 

I kommande avsnitt ska vi förklara lite mer detaljerat om hur man gör en  SEO konkurrentanalys och vad man kan göra för olika typer av anslyser för att ge sina konkurrenter en match på nätet gällande de sökord vi vill synas för och konkurrera om.

Vad är en konkurrentanalys inom sökmotoroptimeringen?

Konkurrentanalysen är både en analys av toppkonkurrenternas On Page arbete och textuella innehåll men även en del av vad konkurrenterna har för samarbetspartners online samt vilka källor som de har länkar från och som pekar deras specifika landningssidor.

Konkurrentanalysen kommer traditionellt från klassiska marknadsföringen och verkar som ett verktyg för att identifiera och utvärdera sin konkurrenter inom alla branscher. Analysen har sedan använts för att hitta konkurrensfördelar gentemot dem. Den digitala konkurrentanalysen har flera likheter med den traditionella konkurrentanalysen, särskilt när det gäller att identifiera och utvärdera våra konkurrenters starka och svaga sidor. Så hur gör man en konkurrentanalys inom digital marknadsföring?

Varför gör man en konkurrentanalys för webbplatsen?

Konkurrentanalyser för SEO är en förutsättning för en framgångsrik marknadspositionering samt en bra marknadsföringskampanj på nätet. Den ger dig möjlighet att identifiera möjligheter och fatta välgrundade beslut om hur du kan förbättra dina egna SEO-insatser. Den ger dig också insikter i dina konkurrenters strategier, vilket gör att du kan utveckla effektivare taktiker som hjälper dig att ligga steget före konkurrenterna. Genom att göra en omfattande konkurrentanalys inom seo, kan du identifiera och lära känna dina konkurrenter samt avgöra vilka nyckelord som är mest effektiva för din bransch. Med analysen kan du identifiera vilka innehållstyper, titlar och beskrivningar som används av topprankade webbplatser och genom att använda denna analys så kan du få värdefulla insikter om hur dina konkurrenters webbplatser presterar, villka organiska sökmotorplaceringar de har men även deras backlinkprofiler. 

Konkurrentanalys ger dig helt enkelt en djupare kunskap om ditt företag och hur den ligger till i jämförelse med sina konkurrenter.

Vanliga verktyg för att utföra denna analys är bland annat Semrush eller Ahrefs men det finns en hel rad andra verktyg som kan använda för att göra en god analys av det här slaget. Verktygen använder för att ta fram där de metrics som behövs.

Vilka företag behöver en konkurrentanalys?

En SEO-konkurrensanalys är viktig för alla företag som vill öka sin synlighet på nätet och dra nytta av den digitala marknaden. Genom att analysera sökmotoroptimeringsstrategierna (SEO) hos konkurrenterna i din bransch kan du få värdefulla insikter om hur du kan optimera ditt eget webbplatsinnehåll, förbättra din placering på sökmotorernas resultatsidor och skapa effektiva digitala marknadsföringskampanjer.

Dessutom kan en konkurrentanalys inom digital marknadsföring hjälpa dig att förstå var du ska fokusera dina ansträngningar för att få bättre avkastning på dina digitala investeringar. I slutändan kommer analysen att ge dig en bättre förståelse för det nuvarande marknadslandskapet och göra det möjligt för dig att utveckla en strategi för din digitala framgång.

Så här gör du en SEO konkurrentanalys:

1
2
3
4
5
6
Identifiera sökorden
Utvärdera möjligheterna
Landnings-sidornas utseende
Eliminera svagheterna
Konkurrenters Off Page
Uppföljning av analysen
Steg 1

Identifiera dina konkurrenter på Google

När vi talar om positionering menar vi var ditt företag befinner sig i förhållande till konkurrenterna, dvs. hur skiljer sig ditt företag från konkurrenterna?

För att identifiera våra största eller närmaste digitala konkurrenter, så behöver vi ta reda på vilka primära sökord, sökfraser samt relaterade sökord som de har satsat på och använder sig av samt vilka positioner de har på Google för dessa.

På detta sätt kan vi tar reda på vilka ord eller fraser som de tycker är viktiga samt vilka ord som har stora sökvolymer på nätet.

Sökord med stora sökvolymer indikerar på stort intresse och därmed även möjligheter för företaget att synas på för större kundgrupper. Läs mer om sökordsanalys här.

Inom konkurrensanalysen har vi även möjlighet att se om våra konkurrenter använder sig av uttryck, fraser eller termer som vi har missat och som kan vara bra att ta med i vårt text-innehåll eller produkt-innehåll, då vi skapar eller omformar våra texter för våra specifika landningssidor.

En del av den analysen är att göra en noggrann Keyword Gap Analysis, dvs. där vi tittar närmare på vilka uttryck, ord eller fraser som vi inte har men som våra konkurrenter använder i sitt innehåll på hemsidorna.

Steg 2

Utvärdera era Konkurrens- och vinstmöjligheter.

En annan del av konkurrentanalysen är den mer strategiska delen där vi fokuserar på vilka konkurrensmöjligheter som det finns och vilka sökord eller sökfraser som troligen är mycket svåra att konkurrera om, både ekonomiskt men även vinstmässigt per enhet.

Här är den relevanta frågan huruvida målet med att uppnå topp-placeringar på ett sökord med hög konkurrens är värt att satsa mycket arbete på gentemot målet att kanske satsa på sökord som har en något mindre konkurrens men har en högre vinst per enhet men som är mer nichad eller specifik och därmed kan anses vara en konkurrensmässig möjlighet.

En annan del av utvärderingen bör vara att spåra dina konkurrenters marknadsföringsstrategier.

Det gör vi generellt genom att exempelvis analysera vad konkurrenterna gör på sina digitala kanaler som exempelvis hemsidan eller på de sociala plattformarna (Facebook, Pinterest, Instagram, LinkedIn eller Twitter). Sättet de kommunicerar på sina digitala kanaler ger dig en viktig inblick i vilken strategisk riktning de rör sig och hur de marknadsför sig mot sig mot sina kunder och vilka målgrupper de vänder sig mot.

En annan del av markandsföringsstrategin som man också behöver följa upp är hur dina konkurrenter pratar med sina potentiella kunder genom sina reklamkanaler. Var syns de? Hur utformar de sina reklamannonser? Hur mycket satsar de på sina annonser? Hur använder de sociala medier för att marknadsföra sin webbplats? Genom denna kunskap kommer ni som företag också veta hur ni på bästa sätt ska kunna tävla om kundernas förtroende samt skapa trafik till er hemsida.

Steg 3

Analysera era konkurrenters landningssidor

För att kunna avgöra vad våra konkurrenter har och vad vi inte har för att tävla om de högsta placeringarna i sökresultaten, så behöver titta lite närmare på deras hemsidor för respektive landningssida som de rankar sina primära sökord för.

För att gör detta behöver  ni analysera respektive sida och titta på alla innehållsmässiga element som de har på sina sidor.

  • Hur ser deras Url´er ut?
  • Vilken titel har de på landningssidan?
  • Vilka rubriker (H1, H2, H3 osv) använder de sig av?
  • Hur mycket text har de på sidorna?
  • Hur ser internlänkningen ut?
  • Vilken media använder de sig av (foton, videos eller annan media)?
  • Använder de sig av något annat unikt innehåll som de kan tänkas gagnas av?
  • Med flera faktorer….

Först när vi har kontroll på detta så vet vi vilka on paqe relaterade faktorer som vi behöver förbättra i vårt kommande SEO arbete på webbplatsen.

Steg 4

Undvik innehållsmässiga svagheter med en bra analys

Att göra en djupgående konkurrentanalys hjälper dig få insikter om hur du kan förbättra ditt eget innehåll för att skapa en unik och konkurrenskraftig produkt eller tjänst. Genom att jämföra din egen produkt eller tjänst med konkurrenternas kan du identifiera de luckor du har och som de inte har. 

Genom att analysera konkurrenternas styrkor, brister, nischer och strategier kan du lära dig vad du bör undvika eller ändra på för att skapa ett unikt innehåll som skiljer sig från konkurrenternas men som ändå möter kundens bebov. 

På det sättet hittar du det du kan bli bättre på men också det du redan är bra.

Om du som företag kan erbjuda din kund den mest relevanta källan till information och den bästa produkten eller tjänsten under kundens köpeprocess, så har du optimerat dina chanser för att få mer trafik till din hemsida och därmed också höjt din potential att synas högst i Google resultaten.

Steg 5

Konkurrenternas Off Page Strategier & länkstrategier

Den sista delen i konkurrentanalysen är den delen som ligger utanför hemsidans innehåll men som ändå påverkar webbsidan, dvs. de länkarna som länkar in mot hemsidan utifrån (inlänkarna).

För att ta reda på vilka samarbeten som konkurrenterna innehar samt vilka directories eller andra niche-specifika hemsidor som är viktiga att finnas registrerade på, så är det av god nytta att analysera sina konkurrenters Off Page struktur med.

Detta kan man enkelt göra via flera olika analysverktyg, exempelvis, Ahrefs eller Semrush.

Fördelen med att göra en noggrann konkurrentanalys är att man kan få mycket information om sina konkurrenter och vad man inte har i jämförelse med dem.

Därför är konkurrentanalysen en viktig att göra den som en del av  On Page analysen.

ON PAGE OPTIMERING

Uppföljning av våra slutsatser & utbyggnad av ert innehåll.

För att knyta ihop ryggsäcken och sammanställa konkurrentanalysen, så är det nyttigt att samla ihop de SEO faktorer som vi har att arbeta på samt vilka konkurrensmässiga möjligheter vi har som vi skulle kunna använda för att bygga ut våra hemsidor för att skapa konkurrens om de produkter eller tjänster som vi vill erbjuda våra kunder.

Denna rapport använder vi tillsammans med sökordsanalysen och On Page Analysen, vilka resulterar i vår SEO optimeringsstrategi. 

Vår analys går vi givetvis igenom med våra kunder, där vi diskuterar igenom vår åtgärdsplan och strategi innan en sökmotoroptimering på webbplatsen kan påbörjas.

Vad händer efter den färdiga konkurrensanalysen?

När vi väl har arbetat fram vilka styrkor och svagheter som våra konkurrenter har, så får vi också en bra bild av vad vi behöver jobba med för att kunna positionera oss bättre på marknaden.

  • Har vi identifierat vår kundmålgrupp på rätt sätt?
  • Ligger vi rätt till där eller måste vi anpassa vår digitala marknadsföring för att nå den målgruppen?

Alla insights från vår konkurrentanalys ger oss ett underlag för att kunna arbeta fram en bra åtgärdsplan till vår stora SEO Analys för att i förlängningen nå våra digitala mål för positionering och marknadsföring på sikt.

Är ni i behov av att få en tydligare bild av vilka konkurrenter ni har? Kontakta då oss på Northbound SEO, så hjälper vi er framåt med er konkurrentanalys.och SEO optimering.

Kontakta oss för mer information om SEO Analysen här.