SÖKORDSANALYSEN GER ER GRUNDERNA FÖR SÖKOPTIMERINGEN

Låt oss analysera er hemsida för att lägga grunderna för en genomtänkt och professionell plan för hur er kan webbsajt ska kunna ranka på nätet.

FRÅN SÖKORDSANALYS TILL ON PAGE OPTIMERING

I det första steget inom sökmotoroptimering utför vi en On Page Analys,  det vill säga, vi gör en hemsidesanalys av strukturen och innehållet.

On-Page analysen genomförs genom att kontrollera en mängd SEO faktorer på hemsidan som bland annat har med struktur, innehåll, teknisk struktur, kodning & speed optimering att göra. SEO Analysen på hemsidan syftar till att ta reda på hur hemsidan presterar och presenteras online både tekniskt men också i relation till aktuell konkurrens.

Resultatet av On Page Analysen ger oss underlaget för den så kallade On Page Optimeringen, där sökordanalysen, On Page Analysen och konkurrentanalysen är de delar som skapar förutsättningarna för att kunna gå vidare och börja jobba på hemsidans On Page Optimering.

KONKURRERA MED RÄTT ON PAGE OPTIMERING

En stor del av all On Page optimering består av att skapa ett relevant, innehållsrikt  och välstrukturerat innehåll som tilltalar hemsidans besökare.

Detta kallar vi för Content optimering.  Eftersom vi fortfarande kan konstatera att Google är en plattform som ännu inte kan tolka text och innehåll på samma sätt som en människa gör, så medför detta att ett stort strukturellt och innehållsmässigt arbete fortfarande ligger på ägaren av hemsidan.

För att Optimera hemsidans innehåll så behövs goda kunskaper inom, dels området som hemsidan handlar om men även det rent formmässiga och det rent textmässiga. Vi pratar givetvis om strukturen kring rubriker, sökord/sökfraser, media, fonter mm.

Även om SEO Konsulten inte nödvändigtvis är en Content Creator eller Copywriter så behövs dennes kunskaper i hur innehållet ska utformas och optimeras för att tilltala Googles olika algoritmer och därmed göra det lättare för plattformen Google att förstå hemsidans innehåll.

On Page optimeringen baseras på Sökordsanalysen & Konkurrensanalysen

För att kunna påbörja en väl genomtänkt Content optimering eller innehållsoptimering, så behövs först en grundlig sökordsanalys genomföras, vilket i sig är en egen process. 

I samband med sökordsanalysen görs även en konkurrrentanalys för att avväga och analysera vilka sökord eller sökfraser som är väldigt konkurrentutsatta eller vilka sökord som man med lite lättare medel kan nå bra resultat på (trots att de kanske inte har lika stora sökvolymer även s.k. Low Hanging Fruit).

Rubrikernas position och innehåll har stor betydelse för hur Google tolkar hemsidans innebörd.  Utifrån rubrikernas inbördes relation till varandra kan vi hjälpa Google att avgöra vilken struktur hemsidan har och vilket innehåll som vi tycker är viktigast att framhålla.

Länkstruktur på olika sätt.

Om man tittar i Google resultaten när man söker på något sökord så kan man se vilka rubriker och vilket textinnehåll (,många gånger det som kallas meta descriptions) som Google favoriserar. Detta bevisar också hur viktigt det är att optimera sina rubriker och sin text för att öka sina chanser att få bättre placeringar på relevanta sökord.

Därför är sökordsanalysen ytterst relevant för On page optimeringen och mycket viktig för att göra rätt från början och därmed mycket väsentlig för att SEO arbetet ska ge de rätta resultaten i slutändan.

Flera frågor som man måste ställa sig när man tittar på sökordsanalysen och planerar hemsidans innehåll är exempelvis följande:

  • Vilka frågor vill vi besvara? 
  • Vilka teman vill vi ge svar på?
  • Besvarar vi läsarens sökintentioner (dvs. Search Intent)?
  • Använder vi rätta sökord eller rätta sökfraser för ämnet som vi vill synas för?
  • Använder vi rätta synonymer och andra relaterade sökord för ämnet i våra texter?
  • Vad använder våra konkurrenter i branschen för termer och topics?

Med ovanstående frågor i minnet kan vi också lätt förstå att sökanalysen och konkurrentanalysen hänger tätt ihop med varandra när det gäller att hitta rätta sökord, rätta termer och rätt branschspråk för att innehållet ska kunna konkurrera på ett rättmätigt sätt med topp-aktörerna på den specifika marknaden eller nichen.

Konkurrentanalysen hjälper er toppa era konkurrenter.

Nästa del av er hemsidas sökmotoroptimeringsarbete är att titta på är konkurrentanalysen. Analysen gör vi för att ta reda på vad dina konkurrenter gör och vad det är som de har gjort på sina hemsidor som fungerar bra och vad de har gjort för att google ska gilla deras sidor, dvs. vad har de gjort som resulterar i att deras hemsidor rankar på Googles SERP. 

Inom konkurrentanalysen tittar vi på ett antal faktorer och jämför dessa faktor med vilka delar vi redan har och vad som fattas. Finns det det delar som vi inte har implementerat i vår sökoptimeringsstrategi men som våra konkurrenter redan har gjort? Låt oss då göra det och till och med göra det bättre än de.

När vi utför analysen tittar vi hur topp-konkurrenterna har strukturerat och byggt sina landningssidor. Vilka sökord har de använt för att nå sin publik på nätet? 

Vilka sökfraser har de använt som ni inte har använt? Vilka sökord konkurrerar de redan med er om? Finns det sökord eller sökfraser som liknar dessa?

Hur ser deras innehåll ut jämfört med erat? Hur har ni titulerat era sidor i jämförelser med topp-konkurrenterna? Hur har beskrivit era sidor i jämförelse med dem?

En annan viktig faktor som spelar in i Konkurrentanalysen är även att titta på vilka inlänkar som era topp-konkurrenter har och som ni inte har. Vilka hemsidor, bloggar eller andra sajter länkar till deras landningssidor? Vilka affiliates har de och vilka affiliates kan ni marknadsföra er med?

Det vill säga, hur ser era största konkurrenters strategi ut för att samla på sig sina inlänkar, som i slutändan ger de ranking för sina sökord? Här hittar vi med säkerhet ett antal ideer på vad vi kan applicera in i vår strategi när vi planera vår On Page strategi och Off Page Strategi.

Sökoptimerad länkstruktur hjälper Google navigera hemsidan.
Hur är din länkstruktur på hemsidan?

Länkstrukturen på hemsidan.

Länkstrukturen på hemsidan, dvs. den interna länkningen är viktig ur navigeringssynpunkt för både besökaren men även ur sökmotorns synvinkel, då det helt enkelt blir lättare för Google att förstå och nå till rätt innehåll genom en enkel och intuitiv länkstruktur. 

I denna kategori av sökmotoroptimeringsarbetet finns det klara vinster med att ha en plan redan från början med hur hemsidan ska läggas upp rent strukturmässigt samt hur den interna länkningen ska ske mellan sidorna på hemsidan.

Ju mer intuitiv navigeringen på webbsajten är och ju mer användarvänlig hemsidan är innehållsmässigt med dess interna länkning, desto större vinster finns det att hämta, både arbetstidsmässigt och rankningsmässigt för hemsidan.