Starta din Sökoptimering med en gratis SEO Analys

Beställ din SEO Analys helt gratis via oss och få en grundlig genomgång av vad ni behöver sökoptimera på er hemsida för att börja konkurrera om kunderna online redan idag.

Sökmotoroptimering är det effektiva sättet att växa på Google.

  • Vill du synas på Google?
  • Vill du konkurrera om kunderna online?
  • Vill du konvertera dina digitala besökare till riktiga köpande kunder?

Om ert svar är ett ett tydligt JA på de frågorna, så har ni är ni välkomna att kontakta oss.

Vi vet hur och vad som behöver göras för att skapa väg för ert företags framgång på den digitala arenan.

Hemsida utan sökoptimering gör er osynlig i Googles Sökresultat.

Nästan alla som planerar att köpa en tjänst eller en produkt börjar med att först titta på internet innan de handlar. Bara i Sverige genomförs idag cirka 45 miljoner sökningar varje dag på Google. 

Även om en del hittar sina inköp via google-annonser (Google Ads), så klickar nästan 80 % av alla potentiella kunder in på länkar som har genererats via Googles organiska sökresultat.

Därför är SEO arbetet med sökmotoroptimering mycket viktigt idag för alla företag och organisationer som vill hamna i toppresultaten på Google.

På Northbound SEO arbetar vi med effektiva lösningar för att förbättra  och strukturera upp er sökoptimering och SEO strategi för att nå  topplaceringarna i sökresultaten på nätet

 

Professionell Sökmotoroptimering är den snabba vägen till nya kunder

Professionell sökoptimering
Professionell Sökoptimering är idag nödvändig för framgång på nätet.

De flesta företag har insett att den digitala närvaron på internet är avgörande och att  tillgängligheten online är en nyckelfaktor för de faktiska kundköpen både i de fysiska butikerna och på nätet.

Tyvärr räcker inte endast den blotta digitala närvaron på nätet via hemsidor längre idag, utan att ett kontinuerligt och välplanerat arbete genomförs som mer eller mindre måste rätta sig efter Googles regler och användarpolicies, dvs. Googles algoritmer.

Därför hamnar de flesta företags hemsidor i skymundan med tiden då de inte underhålls och sökmotoroptimeras efter de faktorer som idag anses gälla för att ranka på de stora sökmotorerna.

Professionell sökoptimering
Professionell Sökoptimering är idag nödvändig för framgång på nätet.
Syns ditt företag för sina kunder?
Syns ditt företag för kunderna?

Syns du för dina digitala kunder?

Syns ditt företag för sina kunder?
Syns ditt företag för kunderna?

Är du en av de företag som dyker upp bland toppresultaten på Google när dina potentiella kunder söker efter dina produkter eller tjänster? 

Om inte, Låt oss då hjälpa dig ta fram en effektiv och strukturerad SEO strategi för er sökmotoroptimering, så att ni börjar synas för dem sökord som ger er de kunder som ni vill nå.

Nedan kan ni läsa om hur sökmotoroptimeringen fungerar

Hur fungerar sökoptimering egentligen?

Sökoptimering kan man dela upp i 5 st olika delar.

1. SEO Analys (Website Audit)

2. Sökordsanalys

3. Konkurrentanalys

4. On Page Optimering

5. Off Page Optimering

Hur fungerar SEO?
SEO Analys
SEO Analysen identifierar viktiga SEO faktorer för ranking

Starta din SEO med en Gratis SEO Analys

SEO Analys
SEO Analysen identifierar viktiga SEO faktorer för ranking

Alla samarbeten med våra kunder börjar alltid med en SEO Analys, där vi går igenom kundens hemsida och beaktar ett hundratal faktorer som vanligtvis påverkar hemsidans position på Google. 

På detta sätt kan ni som kunder  lätt få en översikt på vad som fattas eller kanske till och med skadar hemsidan.

Har ni frågor eller funderingar så har ni ett ypperligt tillfälle att fråga oss om allt relaterat till sökoptimering & SEO Analysen.

SEO Analysen (Website Audit) är helt gratis.

Vad är sökmotoroptimering?

Sökmotoroptimering, eller SEO som det också förkortas till, är en samlingbenämning för olika sätt och tekniker att optimera en hemsida så att den uppnår de bästa möjligheterna att synas på sökmotororernas bästa placeringar för de specifika sökorden eller sökfraserna i de organiska sökresultaten (även kallad SERP´en). 

Några av de vanligaste sökmotorerna är Google, Bing, Firefox m.m.

Vilka hemsidor som placeras högt i sökresultaten bestäms av de enskilda sökmotorernas algoritmer, vilka utvecklas och ändras i större eller mindre omfattning kontinuerligt. 

Därför är sökmotoroptimeringen en grund till att det finns en hel branch som bara arbetar med den typen av internetmarknadsföring.

SÖKORDSANALYSEN

HUR FUNGERAR SÖKORDSANALYS?

Förutom SEO Analysen i den första delen, så är sökordsanalysen den del vi tittar närmare på, bland flera faktorer. I den analysen fokuserar vi främst på dom ord och sökfraser som är relevanta för innehållet och på förståelsen för företagets tjänster och produkter. Förutom att ta fram en sökordsstrategi, så tittar vi även på den data kring sökordsvolymen och sökordskonkurrensen kring de viktiga sökord som ni som företag vill synas för i sökresultaten på sökmotorerna.

HUR FUNGERAR SÖKORDSANALYS?
Gör din Konkurrentanalys rätt
Skaffa dina konkurrensfördelar med Konkurrentanalysen

KONKURRENTANALYSEN

Gör din Konkurrentanalys rätt
Skaffa dina konkurrensfördelar med Konkurrentanalysen

Konkurrentanalysen genomför vi tidigt i SEO cykeln innan vi påbörjar själva sökoptimeringsarbetet. Analysen gör vi för att ta reda på vad våra största konkurrenter gör bra och vad vi behöver göra för att kunna konkurrera och vinna mot de. Vilka sökfraser använder de? Hur mycket innehåll har de på sina hemsidor? Vilka samarbeta de med? Basically, vad är det som de gör och som vi inte lyckats göra bättre?

ON PAGE OPTIMERINGEN

SEO Konkurrentanalys
Utarbeta en rätt On Page Optimering?

Utifrån, bland annat, dessa faktorer tittar vi vidare på On-Page optimeringen och hemsidans nuvarande innehåll samt hemsidans struktur. Därifrån kan vi utarbeta en  SEO strategi i relation till den konkurrens ni befinner er i på nätet och som vi tror kan passa just ert företag. 

SEO Konkurrentanalys
Utarbeta en rätt On Page Optimering?

OFF PAGE OPTIMERINGEN

Off Page Optimering för ökat & rätt digitalt avtryck på nätet

Med Off-Page optimering menas främst det arbete som ligger bakom den uppbyggnad av länkar som relateras till företagets hemsida och är även viktig för hur lyckad samt hur relevant hemsidan anses vara för Google och övriga sökmotorer i slutändan.

Off Page Optimering för ökat & rätt digitalt avtryck på nätet

SEO företag arbetar med Digitalt märkesbyggande och Organisk synlighet

För att kunna få en ögonblicksbild över hur sökoptimerad er webbplats är idag och hur den kan förbättras via sökmotoroptimering, så genomför vi alltid en SEO-Analys (SEO Audit). Denna analys ger oss en klar bild av hur sidan ser ut både på tekniska delen, utseendemässiga delen men även på den rent innehållsmässiga delen.

Förutom SEO Analysen så tittar vi även på On Page SEO´n, Off Page SEO´n och i förlängningen även på hur er Branding ser ut på nätet. För att klargöra hur vi arbetar med SEO, så har vi sammanfattat våra huvudsteg i nedanstående text, SEO med Sökoptimering i fyra steg.

Såhär arbetar vi med vår SEO Sökoptimering:

SEO Step 2
SEO Step 3
SEO Step 4

Är du intresserad av vår Sökoptimering?

SEO Analys Bakgrund
Kontakta oss om du behöver förbättra din placering på Google