SEO effektivisera din sökoptimering

Beställ din SEO Analys helt gratis via oss och få en grundlig genomgång av vad ni behöver sökoptimera på er hemsida för att börja konkurrera om kunderna online.

Sökoptimering i fyra steg.

För att kunna få en ögonblicksbild över hur sökoptimerad er webbplats är idag och hur den kan förbättras via sökmotoroptimering, så genomför vi alltid en SEO-Analys (SEO Audit). Denna analys ger oss en klar bild av hur sidan ser ut både på tekniska delen, utseendemässiga delen men även på den rent innehållsmässiga delen.

Vi tittar på On Page SEO, Off Page SEO och i förlängningen också på hur er Branding ser ut på nätet.

On Page SEO handlar om vad behöver göras på hemsidan, gällande snabbhet, utseende och navigering.

Off Page SEO handlar om vad behöver som behöver göras utanför dess domän. Behöver Företaget synas på Sociala Plattformar, i andra kataloger (directories) eller plattformar? Vilka backlinks (baklänkar) behöver företaget för att skapa trafik till sin hemsidor?

Branding. Hur ser marknadsföringen ut utanför den traditionella annonsmarknadsföringen? Hur vi utvecklar företaget hemsidans budskap och hur förmedlas företagets spetskompetens eller professionella kunnighet på den digitala marknaden? Hur förmedlar företaget sitt digitala avtryck på internet? 

SEO Analys av hemsidan

I vår SEO Audit analyserar vi er hemsida för att titta närmare på de problem som påverkar hela hemsidan och därmed resulterar i eventuella bestraffningar från sökmotorer som exempelvis Google eller Bing.

Med en grundlig SEO analys av er webbsida så kan vi identifiera de problem som vi har sett med och som med all sannolikhet påverkar er negativt gällande synlighet på sökmotorerna på den digital arenan.

En analys av hemsida gärna och helt utan förbindelser och gratis för er:

Den andra delen är att implementera och åtgärda de brister och fel som vi har funnit i SEO Analysen. Detta gör vi gärna efter att ha pratat med er, där vi även förklarar vad vi behöver åtgärda som ett första steg.

SEO Step 2

Top Page SEO Optimering

I steg 2 analyserar vi era bäst presterande sidor och utvecklar en plan för hur vi ska optimera de bästa sidorna (beroende på webbsite-storlek).

Vi tar reda på vad sidorna presterar och rankar för i nuläget (benchmarking) samt samt utarbetar en plan för vad som måste göras för att sidorna ska börja klättra på rankingen  och med tiden börja konkurrera med de konkurrenter som ni har på den digitala marknaden.

Här är det viktigt att särskilja på dina fysiska konkurrenter och dina digitala konkurrenter. Detta är något vi prata närmare om när vi har kommit så långt i vårt samarbete. Det handlar i korta drag om att man måste särskilja på vilka marknader man pratar om och i vilket sammanhang samt vart man vill vara i framkant för att ge konkurrenterna en match om marknaden.

SEO Step 3

Sökordsoptimering & Contentplanering

I steg 3 genomför vi en sökordsanalys för hemsidan samt arbetar fram en plan för hur vi bygger ut hemsidan med innehåll (Content) efter de sökord som ni vill ranka på Google eller andra sökmotorer.

I denna fas arbetar vi mycket med hur vi bygger ut, optimerar det befintliga innehållet samt bygger ut det content som redan finns på hemsidan. Denna fas innefattar i de flesta fall ett större engagemang från klienten i form av att denna behöver engagera sig i vilket innehåll som hemsidan ska innehålla i ren textform.

Vi tittar även på hur vi kan bygga ut hemsidan för att anpassa innehållet efter vad målet kunden har med hemsidan.

Denna fas innefattar den del som tar mest tid och engagemang av båda parter för att lyckas nå ett bra resultat, som även kommer att ge resultat i placeringarna på nätet.

SEO Step 4

Branding & Engagement

I den avslutande delen analyserar vi hur vi ska arbeta fram en plan för hur vi ska kunna stärka ditt varumärke (Branding) samt hur vi genom nätverkande och Outreach skapar medvetenhet om er tjänst eller produkt som i förlängningen skapar ett digitalt flöde till er hemsida samt en förstärkning av ert varumärke och därmed ett ökande inflöde av engagerade besökare på hemsidan.

Utan engagemang och varumärkes-medvetenhet så är möjligheten att fånga era potentiella kunder en stor utmaning. Detta är den stora utamningen i dagsläget.