Är du intresserad av vår
SEO Analys?

Vi analyserar er hemsida helt gratis och utan förbindelser.

Vad betyder en SEO Analys? Ja, låt oss förklara vad allt betyder och vad vi kommer fram till genom analysen.

I nedanstående avsnitt förklarar vi vad vi går igenom när vi genomför vår SEO Analys för våra kunder.

Vad är en SEO analys?

SEO Analysen är den process som sökmotoroptimerare och andra SEO specialister använder sig av för att analysera en hemsida och därigenom bättre förstå hur väl hemsidan är optimerad och vad som kan behöva göras för att förbättra dess möjligheter att nå högre positioner på Googles sökresultat.

Analysen utgår från ett hundratal faktorer, som kontrolleras utifrån Googles kända algoritmer och som tillsammans avgör hur dina hemsidor ska rangordnas i Googles sökresultat, SERP´en. I vår SEO Analys går vi igenom många faktorer som främst ingår i nedanstående områden: 

Sajtanalysen behandlar On Page, Off Page, teknisk SEO & Lokal SEO.

Sajtanalysen

Sajtanalysen behandlar On Page, Off Page, teknisk SEO & Lokal SEO.

I vår SEO analys tittar vi på alla huvudområden inom sökmotoroptimering, som är viktiga för hemsidan.

  • On Page SEO
  • Off Page SEO
  • Teknisk SEO
  • Lokal SEO

När vi startar upp analysen, så tittar vi alltid först och främst på de faktorer som påverkar hela hemsidan och som kan förorsaka manuella varningar eller till och med bestraffningar från Google.

Navigering

Ett annat avsnitt i SEO analysen är navigeringen. Där tittar vi närmare på om hemsidan syns för både Googles sökrobotar men även på hur hemsidan ser ut rent navigeringsmässigt för besökaren.

Vi testar om det är enkelt att hitta önskad information på webbsajten eller om hemsidan känns svårnavigerad.

URL-Struktur

URL-Struktur
URL-strukturen avgör hur enkelt sidorna hittas.

URL-strukturen tittar vi gärna närmare på, då den har en viktig roll för hur enkelt det är att hitta på hemsidan samt hur enkelt domänstrukturen är. 

Här är målet att det både ska vara enkelt för Google roboten som indexerar webbsajten men också för den gemene besökaren att navigera sig enkelt på hemsidan. Struktur och ordning på URL´erna blir desto viktigare ju större hemsidan blir.

Därför är också analysen av url-struktur och navigeringsvänlighet en tung faktor att inkludera i SEO Analysen.

URL-Struktur

URL-Struktur
URL-strukturen avgör hur enkelt sidorna hittas.

URL-strukturen tittar vi gärna närmare på, då den har en viktig roll för hur enkelt det är att hitta på hemsidan samt hur enkelt domänstrukturen är. 

Här är målet att det både ska vara enkelt för Google roboten som indexerar webbsajten men också för den gemene besökaren att navigera sig enkelt på hemsidan. Struktur och ordning på URL´erna blir desto viktigare ju större hemsidan blir.

Därför är också analysen av url-struktur och navigeringsvänlighet en tung faktor att inkludera i SEO Analysen.

Säkerhet

Är hemsidan optimerad med rätt SSL-certifikat?

Säkerheten på webbsidan blir allt mer viktig för både besökare och hemsidesägare. Här tittar vi på om hemsidan har de säkerhetscertifikat som behövs för en normalsäker hemsida. 

Vi pratar givetvis i första hand om SSL-certifikaten samt om det finns innehåll som inte är skyddade på hemsidan. 

Vi kontrollerar om alla sidor är rätt och säkert indexerade.

 

Är hemsidan optimerad med rätt SSL-certifikat?
Core Web Vitals
Motsvarar hemsidans sajtspeed Googles Core Web Vitals?

Site Speed

Core Web Vitals
Motsvarar hemsidans sajtspeed Googles Core Web Vitals?

Sajt-speeden är en annan viktig faktor, då den mobila användningen ökat markant under de senaste åren och förväntas öka ännu mer. 

Här måste alla hemsidesägare fråga sig hur snabbt hemsidan laddar? Klarar den en av Googles senaste updates, dvs. the Core Web Vitals?  

Är hemsidan mobilt anpassad med responsiv webbdesign eller har den endast snygg webbdesign ämnad främst för datoranvändarna?

Sökord & Sökordanalys

Sökord
Sökorden är avgörande för en god sökordsanalys

Är hemsidan optimerad efter de rätta sökorden eller sökfraserna? Är webbsidan anpassad för besökarnas sök-intentioner (Search Intent)? Vilka termer används i branschen eller av de potentiella köparna för en specifik produkt eller tjänst?

Här är sökordsanalysen är mycket väsentlig del i förberedelserna inför väl genomtänkt sökmotoroptimering. Är sidan redan rätt anpassad eller behöver hemsidan optimeras med både ord och innehåll?

Sökord
Sökorden är avgörande för en god sökordsanalys
Lär känna din konkurrens
Lär av konkurrenterna och gör bättre än de.

Konkurrensen

Lär känna din konkurrens
Lär av konkurrenterna och gör bättre än de.

För att kunna få en överblick över hur hemsidan står i jämförelse med andra konkurrenter, så behöver man givetvis titta på sina konkurrenter och vad de har gjort för att vara bättre än er.

Vad gör ni bra och dåligt i dagens läge och vad gör de bättre än er?

Men den viktigaste frågan:

Hur blir ni bättre än de? Jo, bland annat genom titta på vad de gör och helt enkelt göra det bättre än de genom en väl genomförd konkurrentanalys på hemsidan

Optimerat Innehåll

Är innehållet rätt optimerat för aktuell konkurrens?

Vidare tittar vi på det aktuella innehållet och analyserar om det initialt är rätt optimerat?

Är innehållet rätt vinklat för besökaren? Har innehållet rätt Search Intent?

Är det tillräckligt med innehåll eller behöver ni bygga ut hemsidans innehåll för att kunna konkurrera med toppkonkurrenterna?

Är innehållet rätt optimerat för aktuell konkurrens?
Off Page arbetet visar er digitala footprint utanför hemsidan.

Off Page SEO

Off Page arbetet visar er digitala footprint utanför hemsidan.

I Off Page-delen tittar vi närmare på hur er webbsajts digitala footprint ser ut. 

Är den konsistent? Hur ser er backlink-profil ut? 

Är den relevant? 

Har ni tillräcklig backlinking och har ni rätt Anchor-text sammansättning kopplad till webbsidorna? 

Hur ser er GAP-analys ut?

Flera av dessa faktorer är avgörande för hur ert företag presterar i jämförelse med era konkurrenter i branchen och givetvis hur ni presterar för de relevanta sökorden.

Konvertering

CRO Konverteringsoptimering
Konverterar era sidor enligt plan?

Vidare analyserar vi initialt hemsidans viktigaste sidor och kontrollerar hur sidan konverterar, det vill säga hur den omvandlar besökare till kunder.

Fungerar era sales funnels eller är det något som gör att besökaren inte omvandlas till en köpande kund?

Är det tekniken, strategin eller innehållet som sätter käppar i hjulet för era potentiella konvertering? Det vill säga, en ytterst viktig faktor att ha koll på för varje företag.

CRO Konverteringsoptimering
Konverterar era sidor enligt plan?
Har ni optimerat era kontaktkanaler rätt?

Kontaktkanaler

Har ni optimerat era kontaktkanaler rätt?

En annan väsentlig faktor på webbsajten är hur besökaren får kontakt med er.

Har ni landningssidor?

På vilket sätt använder ni era kontaktformulär?

Har ni någon chatt?

Hur konverterar ni trafik från olika sociala plattformar? Listan på frågor kan utvecklas och göras ännu längre.

Hur gör ni kort och gott för att få besökaren att kontakta er så snart som möjligt och så enkelt som möjligt?

Lokal SEO

Har ni optimerat er för Lokal SEO?

När det gäller den lokala sökmotoroptimeringen, så är den viktig då den är tajt sammanlänkad med vad hemsidan visar.

Frågor som nedanstående är högst relevanta att ställa sig om ni vill vara optimerade för den lokala marknaden:

Har ni en lokal landningssida?

Har ni en uppdaterad Google Business-profil? Vad säger den och är den i överensstämmelse med er era tjänster?

Hur ser den lokala sökmotoroptimeringen ut?

Det vill säga. har ni optimerat er lokala närvaro på den digitala arenan?

Har ni optimerat er för Lokal SEO?
SEO Analysen möjliggör en god SEO Strategi

SEO Strategi

SEO Analysen möjliggör en god SEO Strategi

Utifrån denna analys får vi en bild av hur hemsidan mår och hur hemsidan står i jämförelse med sin nuvarande konkurrens samt i jämförelse med vad hemsidesägarna vill åstadkomma med hemsidan. 

Med detta som underlag till SEO analysen så kan man arbeta fram en välgrundad SEO strategi, som kommer ta webbsajten många kliv framåt både på Google rankingen men definitivt i er internetmarknadsföringsplan som helhet.

Därför utgår vi alltid från SEO analysen innan vi börjar titta på hur vi går vidare inom sökmotoroptimeringen och arbetar fram planer på utbyggnad och andra faktorer.

Vad händer när SEO Analysen är klar?

Inledande Video-samtal om hemsidesanalysen

När den inledande SEO Analysen av er hemsida är färdig, så bokar vi ett video-möte mer er. På mötet bekantar vi oss med er verksamhet och er företagsidé samt går igenom de SEO faktorer som vi har noterat under webbsajt audit´en.

Här får ni även möjlighet att diskutera och fråga om de frågetecken som ni har. Här ger vi er även en ypperlig chans att få svar på funderingar eller frågor som ni tycker är knepiga att förstå.

Samtalet är gratis och utan förbindelser men är givetvis en möjlighet att knyta en överenskommelse om en SEO-plan, där vi arbetar fram en sökmotoroptimeringsplan och hur vi skapar framgång för er på hemsidan.

Åtgärdsplan & Implementering

Under samtalet presenterar vi också de åtgärder som vi anser behövs för att förbättra era chanser att synas på de digitala sökmotorerna. Vi pratar både om de initiala åtgärderna på hemsidan men också om de närmaste stegen optimeringsmässigt och vad som behövs för att utöka trafiken och konverteringen på sidan.

SEO Strategi & Avtal

När vi haft det inledande samtalet presenterar vi ett förslag till hur vi kan hjälpa er och vad som kan göras för att effektivisera och optimera er SEO-strategi. Tillsammans med detta diskuterar vi vad som behövs för att nå era mål inom sökomotoroptimering.

Vi arbetar endast under avtal, som sträcker sig mellan 3 till 12 månader per avtalsperiod.

Uppsägningsvillkor tillämpas enligt överenskommelse vid avtalstecknande.

Sökmotoroptimeringen är långsiktig marknadsföringsstrategi och ska ses som långsiktig investering för goda synlighet i sökresultaten på Google.

 

Om ni är intresserade av en Gratis grundläggande SEO Analys av oss, så är ni välkomna att kontakta oss här